maslow

De behoeftepiramide van Maslow

Volgens Maslow is er een hiërarchie in menselijke behoeften. Hiermee wordt niet bedoeld dat de ene behoefte beter is dan de ander, maar wel dat we niet boven aan de piramide kunnen beginnen. Eigenlijk draagt hij een richting aan waarlangs we ons vanzelf ontwikkelen, ook al komt lang niet iedereen in de wereld aan alle lagen toe. De hiërarchie van behoeften ziet er als volgt uit:

5. Zelfontplooiing en leven naar ethische waarden (behoefte aan zelfverwerkelijking en transcendentie).
4. Waardering, erkenning door anderen en zelfrespect, naar een groeiend gevoel van eigenwaarde (behoefte om gezien te worden).
3. Sociale geborgenheid: gemeenschapsgevoel, vriendschap en liefde (behoefte ergens bij te horen).
2. Veiligheid en zekerheid: een huis, werk (behoefte aan bescherming en stabiliteit).
1. Lichamelijke behoeften: eten, slapen, toilet, seksualiteit (primaire fysieke behoeften).

De eerste vier behoeften zijn volgens Maslow basisbehoeften. Maslow was zelf het meest geïnteresseerd in de bovenste behoeftelagen van de piramide. Aan onze behoeften zijn waarden gekoppeld, daarmee komt tot uiting wat we overstijgend van belang vinden in het leven.